Projekční činnost

Architektonický návrh a studie proveditelnosti stavby
Stavební řízení – zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí, komunikace se stavebním úřadem, vyřízení stavebního povolení
Energetické hodnocení budov
Zajistíme nezbytné průzkumy a odborné posudky. Zpracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci ve všech požadovaných stupních od úvodní architektonické studie až po dokumentaci skutečného provedení.